uścisk rękiReprezentowanie Klienta w US i ZUS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, reprezentujemy firmy przed organami administracji państwowej – ZUS, US i PIP. Zajmujemy się zebraniem, opracowaniem i dostarczeniem niezbędnej dokumentacji, prowadzeniem korespondencji i kontaktami z organami administracji oraz składaniem stosownych wyjaśnień urzędowych. Reprezentowanie Klienta odbywa się w oparciu o udzielone nam upoważnienie i dotyczy całości lub wybranego fragmentu zagadnień związanych z rachunkowością, podatkami oraz obsługą kadr i płac. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, znajomości przepisów prawa i obowiązujących procedur, zapewniamy sprawną komunikację z przedstawicielami administracji państwowej. Powierzając nam reprezentowanie interesów swojej firmy, zyskają Państwo gwarancję poprawności prowadzenia całości dokumentacji, przestrzegania niezbędnych terminów i pomyślnego przebiegu kontroli urzędowych. Naszym Klientom gwarantujemy elastyczność w zakresie reprezentacji przed organami administracji – oferujemy obsługę w pełnym lub wybranym przez firmę zakresie.

W ramach usług reprezentacji Klienta zapewniamy m.in.:

  • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS i US,
  • dostarczanie deklaracji podatkowych do ZUS,
  • kontakty i rozliczenia z US,
  • dostarczanie dokumentacji i udział w spotkaniach z przedstawicielami PIP.

 

Powierz księgowość firmy w ręce ekspertów