Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach obsługi księgowej zapewniamy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Pełną księgowość prowadzimy m.in. dla spółek prawa handlowego i spółek akcyjnych. Zajmujemy się m.in. bieżącym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, przygotowaniem miesięcznych rozliczeń i deklaracji podatkowych oraz prowadzeniem ewidencji środków trwałych. Sporządzamy również wszelkie niezbędne raporty i sprawozdania finansowe. Oferowane przez nas usługi pełnej księgowości umożliwiają szczegółową kontrolę finansów przedsiębiorstwa i prowadzenie obowiązkowego rejestru rozliczeń wynikających z prowadzonej działalności. Gwarantujemy rzetelność, terminowość i efektywność.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniamy:

  • rejestrację i aktualizację danych podmiotów gospodarczych,
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
  • sporządzanie wniosków kredytowych.

 

teczki

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy w szczególności: spółek kapitałowych prawa handlowego, spółek osobowych prawa handlowego oraz spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółek cywilnych osób fizycznych, których przychody za miniony rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro.

 

Powierz księgowość firmy w ręce ekspertów