uśmiechnięty mężczyznaObsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową firm. Sprawujemy stały nadzór nad całością dokumentacji pracowniczej, dokonujemy niezbędnych zgłoszeń i comiesięcznych rozliczeń. Skrupulatnie dbamy o całość spraw dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń, umów, urlopów i zwolnień. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących procedur i terminów, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy rzetelną obsługę płac, przejrzystą komunikację na każdym polu i współpracę w elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb firmy zakresie. Gwarantujemy również poufność danych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

  • prowadzenie i aktualizowanie pracowniczych akt osobowych,
  • naliczanie i wypłatę wynagrodzeń,
  • przygotowywanie raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych,
  • kontrolowanie korespondencji z ZUS i innymi instytucjami,
  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, aneksów i wypowiedzeń,
  • wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,
  • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych,
  • prowadzenie kart czasu pracy,
  • sporządzanie oświadczeń pracowniczych.

 

Dlaczego warto powierzyć obsługę kadr i płac biuru księgowemu?

Powierzenie obsługi kadr i płac biuru księgowemu to nie tylko oszczędność czasu. Formalności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń oraz deklaracjami podatkowymi i rozliczeniami z ZUS to obszar, w którym szczególnie liczą się skrupulatność, terminowość i sprawna komunikacja. W związku z wieloma powinnościami, obowiązkiem przestrzegania terminów i koniecznością bieżącego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy, najlepiej jest powierzyć obsługę tego działu firmy specjalistom w zakresie administracji kadrami i płacami. Korzystając z outsourcingu w zakresie obsługi kadr i płac, zyskają Państwo spokój i pewność, że wszystkie sprawy pracownicze są prowadzone jak należy.

 

Powierz księgowość firmy w ręce ekspertów